Historia Pogorzelicy

Pogorzelica to do początków XX stulecia malutka wioska nadmorska - mniej niż 10 zagród. Ludność zajmowała się rolnictwem i rybołówstwem - nikt nie myślał o turystyce. Miejscowość była położona pośród lasu iglastego - i tak jest do dziś.

Rozwój turystyki w Pogorzelicy to "sprawka" profesora Spruth`a z Berlina. Zbadał on historię miejscowości, spodobał mu się tutejszy mikroklimat. Wykupił dużą połać zalesionej ziemi. Rozparcelował ją i sprzedawał na działki pod domki letniskowe. Dodatkowo na rozwój miejscowości wpłynęło wybudowanie linii kolei wąskotorowej do Trzebiatowa. Na początku lat 30-tych ubiegłego wieku w Pogorzelicy odpoczywało około tysiąca letników, a przed wybuchem wojny liczba ta wynosiła już ponad 6 tys.

Po Drugiej Wojnie Światowej wieś nosiła nazwę Rybaki - nawiązującą do niemieckiej nazwy. Nazwa Pogorzelica pojawiła się w roku 1947.